top of page

Vilkår og betingelser

For påmelding av arrangementer i regi av Nordfjord Guiding må hele dette dokumentet leses og være innen forstått. Ved påmelding av flere deltakere må alle lese gjennom punktet om ansvar og medansvar.

Ansvar og medansvar

Ved å delta på arrangementer i naturen vil det alltid være en viss risiko for skader og uhell. Nordfjord Guiding har som mål å gjøre våre arrangementer tilnærmet risikofrie. Derfor er alle våre guider utdannet naturguider som forplikter seg til å følge våre sikkerhetsrutiner. 

 

Guiden har overordnet ansvar for gruppa under våre arrangementer. Arrangement som gjennomføres av Nordfjord Guiding skal alltid gå etter prinsippet “ferd etter evne”, og det er derfor viktig at du tenker over om du er skikket til å være med på turen (Fysisk form, skader, ferdigheter, erfaring, utstyr osv). Gjestene er pålagt å informere om tidligere/nåværende skader og sykdommer som kan påvirke turen.

 

Selv om guiden har det overordnede ansvaret, har også gjestene et medansvar og plikter å følge punktene under. 

  • Rette seg etter guidens instrukser under hele arrangementet. 

  • Følge guidens spor med mindre noe annet er avtalt.

  • Være en del av gruppen.

  • Stoppe og vente på avtalte steder.

Vilkår for arrangement

Når deltakere har betalt for bookingen er avtalen mellom bedrift og deltaker inngått. Normalt belastes gjesten ved booking/bestilling.

Les turbeskrivelsen nøye for å vite hva som er inkludert og ikke inkludert i prisen.

Nordfjord Guiding tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre aktiviteter/arrangement.

Reise og ulykkesforsikring bør sjekkes da dette ikke inkluderes i prisen. Sjekk også om dette dekker aktuell aktivitet.

Alle gjester er pliktig til å informere om helseplager som kan være relevant for sikkerheten under arrangementet.

Plikter under arrangement

Deltager som deltar på arrangement gjennom Nordfjord Guiding plikter å følge guiden/instruktøren sine instrukser. Om dette ikke blir overholdt har guiden/instruktøren mulighet til å avvise gjeldende deltaker(e) fra arrangementet uten refusjon, og avtalen mellom Nordfjord Guiding og deltager blir avsluttet. Dette gjelder også dersom manglende kondisjon og/eller utstyr hindrer gruppen i å gjennomføre aktiviteten etter oppsatt plan. 

 

Deltagere som forlater aktivitet etter at den er begynt er pliktig til å informere guiden om dette.

Endring

Om ønskelig kan gjesten forespørre endring av dato på bestillingen hos Nordfjord Guiding. Dette gjelder kun om Nordfjord Guiding klarer å innfri ønske om endring. Skulle endringen være dyrere en opprinnelig betalt, vil mellomlegget måtte betales.

Kansellering

Nordfjord Guiding kan til enhver tid kansellere en aktivitet dersom det ikke er påmeldt nok deltakere. Nordfjord Guiding plikter å informere kundene så raskt som mulig, og ønsker da å tilby endring av dato. Dersom Nordfjord guiding ikke klarer å tilby en passende dato vil beløpet for aktiviteten refunderes.

Dårlig vær/forhold

Dersom Nordfjord Guiding mener aktiviteten ikke er mulig å gjennomføre grunnet dårlig vær eller forhold, vil vi tilby et alternativt opplegg. Dersom deltaker ikke godtar dette, får ikke deltaker refundert arrangementets kostnad. Dersom Nordfjord Guiding ikke finner alternativt opplegg eller endring av dato som passer for kunden, vil arrangementets kostnad refunderes.

 

Avbestilling

Dersom gjesten skulle avbestille inntil 30 dager før arrangementet starter, vil beløpet refunderes, bortsett fra et administreringsgebyr på 10% av aktivitetens pris.

 

Ved avbestilling mellom 30-15 dager før aktiviteten starter skal gjesten betale 20% av aktivitetens pris.

 

Ved avbestilling mellom 15-7 dager før aktiviteten starter skal gjesten betale 50% av aktivitetens pris.

 

Ved avbestilling i løpet av de siste 7 dagene før aktivitetsdagen eller ikke møter opp på aktiviteten, må deltaker betale aktivitetens fulle pris.

bottom of page